Nabídka zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu v Berlíně (aktualizace)

Na stránkách iŠkoly je v centrální databázi zveřejněna nabídka zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu v Berlíně, který se uskuteční na podzim 2015. Kurz nabízíme žákům gymnázia od současné sekundy do septimy.

Pokud projevíte zájem o připravovaný zahraniční pobyt, formulář vytiskněte, část s potvrzením odstřihněte, vyplňte údaje a odevzdejte ve škole Mgr. Ivaně Hoškové do 1. 6. 2015.

Předběžné informace budou postupně upřesňovány.

Trvalý odkaz na tento příspěvek.