Přednáška mistra světa pro studenty gymnázia

Martin Musil, několikanásobný mistr světa v muškaření, je absolventem týnského gymnázia.
Po úspěšně složené maturitě na jaře 2013 začal Martin studovat Fakultu rybářství a ochrany vod na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, obor Rybářství.

V úterý 10.2.2015 přednášel Martin zájemcům o biologii ze sexty, septimy a oktávy
o studiu na fakultě rybářství a o ekologických problémech malých vodních toků. V úvodu vysvětlil žákům gymnázia, že pro jeho studium je kromě biologie a chemie potřebná i matematika a cizí jazyky. Vždyť na jeho oboru se skládá zkouška z angličtiny každý rok.

Ve druhé části přednášky Martin popsal biologii několika lososovitých ryb a úhoře říčního. Pro studenty gymnázia bylo zajímavé i sdělení k problematice výskytu a odstřelu kormoránů. Martin také z pohledu rybáře hodnotil kvalitu vodních staveb – rybích přechodů a malých vodních elektráren. Pro týnské studenty byly zajímavé i jeho informace k aktuálně probíhajícímu splavnění Vltavy.

Přednáškou Martin Musil potvrdil, že absolventi týnského gymnázia dokážou vystupovat na veřejnosti a uplatňovat odborné znalosti.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Fotografie z přednášky

Trvalý odkaz na tento příspěvek.