Numerologie a jiné pavědy…

Dne 11.2.2015 zavítal na týnské gymnázium pan PhDr. Ing. Antonín Pavlíček s přednáškou Numerologie a jiné pavědy… Doktor Pavlíček je členem českého klubu skeptiků SISYFOS. Jedná se o sdružení vědců, kteří se snaží bojovat s tmářstvím, pověrami a lidskou hloupostí.

Žákům sexty a septimy přijel objasnit, proč praktiky nahlížení do budoucnosti nemohou (bohužel) fungovat. Během výkladu zabrousil častokrát i do historie a k otázce různých náboženství, čímž obohatil naše mozky o spoustu různých zajímavých fakt. Seznámili jsme se například s různými typy kalendářů a nakoukli do životů lidí z už dávno zaniklých kultur.

Druhou část svého času věnoval vyprávění o Mexiku, kde studoval a následně i učil. Ukázal nám zajímavé fotky a pobavil nás hořce vtipnými historkami z drsné země, jakou Mexiko je. Odešel a chtěl, abychom si od něj převzali 2 hlavní poselství:

  1. Numerologie opravdu nemůže fungovat.
  2. Studovat alespoň 1 semestr v zahraničí je nutnost!

Ludmila Koberová

Fotografie z přednášky

Trvalý odkaz na tento příspěvek.