Přednášky „šité na míru“

Pondělní dopoledne 26. 10. 2015 se neslo na Gymnáziu v Týně nad Vltavou ve znamení přednášek. Využili jsme nabídky výchovně vzdělávacích programů pražské akreditované společnosti MP Education, s.r.o., která se zaměřuje na výchovu k ochraně reprodukčního zdraví a pomoc při pochopení vývojových změn i rizikových faktorů souvisejících s obdobím dospívání.

Děvčata primy a sekundy se v rámci přednášky „Dospívám aneb Život plný změn“ seznámila s aspekty dívčího fyzického, psychického a sociálního dozrávání na cestě k dospělosti. Pro tercii a kvartu jsme zvolili přednášku s názvem „Jsi online“, kde se řešila problematika vlivu nových informačních technologií na sociální vztahy v pozitivním i negativním směru. Kvinta a sexta se s lektorkou zabývaly psychickými milníky dospívání v rámci přednášky „Já a moje já“, čímž si studenti doplnili své znalosti ze základů psychologie osobnosti. Zajímavá byla i přednáška pro studenty septimy a oktávy na téma „Hledám práci“, která poskytovala prakticky zaměřené rady, jak uspět na trhu práce.

Studenti hodnotili přednášky jako velice zdařilé a přínosné. Zvláště ocenili odbornost, otevřenost a upřímnost přednášejících, kterým nechyběla ani vtipná forma vypravování za použití jazyka dnešních teenagerů. Lektorkám se podařilo navodit uvolněnou atmosféru a odbourat zábrany studentů mluvit o citlivých problémech.

Osobně oceňuji přesnou míru otevřenosti a humoru lektorek, což nebývá zcela běžné u různých vzdělávacích akcí.

Mgr. Eva Tetenková, metodik prevence sociálně patologických jevů

Trvalý odkaz na tento příspěvek.