Projektové dny 2015

Na konci školního roku se na gymnáziu konaly 2 projektové dny. Středa 24. 6. byla plně v režii jednotlivých učitelů, kteří pro žáky připravili zajímavé a zábavné aktivity v prostorách školy i mimo ni. Následující dopoledne zorganizoval Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje „Den bezpečnosti s hasiči“.

Zájemci o historii navštívili Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Nejprve si prohlédli mince, hřivny a další exponáty vystavené v rámci expozice Poklady, depoty, obětiny… Poté zhlédli výstavu Mistr Jan Hus a Kostnický koncil, která byla sestavena ze stavebnice Playmobil. Součástí prohlídky byla dobrovolná soutěž, jejímž úkolem bylo najít předměty, které do dané doby nepatří. Za úspěšné nalezení předmětů byly děti odměněny figurkou z Playmobilu. Celá výstava se všem moc líbila.

Pro zájemce o biologii byl připraven odchyt a kroužkování ptáků. RNDr. Jan Riegert z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity už v 5 hodin ráno rozvěsil odchytové sítě v blízkém okolí školy, a tak bylo možné prohlédnout si několik druhů zpěvných ptáků. Kromě sýkory koňadry a vrabce domácího viděli žáci budníčka menšího, lejska, dva druhy pěnic a také našeho nejlepšího zpěváka – slavíka obecného. RNDr. Riegert též vysvětlil ekologii i etologii chycených druhů. Pomocí dalekohledu pozorovali žáci další druhy, např. žlunu zelenou, naučili se také poznávat některé druhy ptáků podle zpěvu, zejména strnada a pěnkavu.

Ve fotoateliéru Gabriely Duškové v Týně se zájemci o fotografování seznámili s vybavením ateliéru a způsoby focení venku a uvnitř. Součástí projektu byla i přednáška o vzniku fotografie, o funkcích a vlastnostech světla a o práci se zrcadlovkou. Úžasnou zkušeností bylo samotné focení všech účastníků různými způsoby. Skvělá a profesionální práce fotografky Gábiny žáky velmi nadchla, neboť si odnesli krásnou zkušenost, zážitky a profi fotografie.

Jiná skupina žáků se pod vedením Jany Kakaščíkové a Jiřího Broma vydala k přehradě Hněvkovice. Cestou pozorovali výstavbu zařízení, které bude sloužit ke splavnosti Vltavy. Ing. Zídek vysvětlil žákům funkci plavební komory na přehradě, ukázal ostatní zařízení v přehradě a zodpověděl četné dotazy, které se týkaly současného stavu i budoucnosti tohoto zařízení.

Velký ohlas u žáků vzbudila branná akce – Lužnice 2015. Směr pochodu – sever, cíl pochodu – Koloděje nad Lužnicí. Cestou předvedli bojovou pohotovost a připravenost, zneškodňovali nepřítele granátem, trénovali dostatečnou výdrž s dechem pod vodní hladinou, ošetřili dvojité fraktury horních končetin a transportovali raněné do polní nemocnice. Vzhledem k tomu, že o brannou akci byl velký zájem, rádi bychom v příštím roce vydali „Povolávací rozkaz č. 2“, kde by s námi spolupracovali skuteční vojenští profesionálové.

V rámci projektového dne se několik žáků zúčastnilo golfového tréninku na vltavotýnské golfové akademii. Žáci se učili základům golfového postoje, držení hole a technice švihu. Po lekci na drivingu se přesunuli na umělý puttovací green, kde natrénovali puttování pro závěrečný turnaj o ceny.

Kromě golfu se žáci mohli seznámit se základními pravidly streetballu. V dovednostním tréninku si vyzkoušeli dribling, dvojtakty, střelbu na koš z různých pozic atd. Následně proběhly zápasy trojic, v nichž na každém z obou košů soutěžily týmy z téže věkové kategorie. Na závěr se uskutečnil zápas v klasickém basketbalu na prostoru celého hřiště v modelu šest na šest. Tento zápas proběhl ve velmi příjemné atmosféře, neboť starší hráči neměli problém spolupracovat s mladšími a všichni si opravdu zahráli.

Žáci se zájmem o literaturu se věnovali tvůrčímu psaní zaměřenému na publicistiku. Nejprve si vyzkoušeli několik různorodých cvičení tvůrčího psaní, jejichž cílem bylo potrénovat slovní zásobu a schopnost vyjadřovat se originálním způsobem. V druhé části projektového bloku se žáci podrobně seznámili s fungováním redakce online magazínu. Poznali, jak probíhá výběr témat pro články, jak se následně realizují a jak se uskutečňuje jejich finální úprava vedoucí k uveřejnění. Výsledkem bylo propojení teoretických a praktických dovedností v oblasti vytváření různých textů publicistické a umělecké povahy.

Cílem dalšího projektu bylo seznámit žáky s velkým množstvím hudebních skladeb, jejichž vznik byl inspirován literárními díly. Jednalo se o hudbu populární (David Bowie – G. Orwell, Marilyn Manson – G. Orwell, Guns N‘ Roses – J. D. Salinger, Florence and the Machine – Allen Ginsberg, Roba Zombie – Anthony Burgess atd.) ale i hudbu vážnou z různých období. Zhudebňována byla díla W. Shakespeara, z českých autorů si poslechli J. Suka (J. Zeyer – Radúz a Mahulena) nebo Z. Fibicha (K. J. Erben – Vodník, Štědrý den). Žáci se dozvěděli o velké provázanosti světa literatury a světa hudby.

V improvizované maskérně si několik dívek zahrálo na filmové maskérky a pro své výtvarné vyjádření použilo obličej své spolužačky. Naše maskérky si počínaly velice zručně. Bylo vidět, že líčení mají natrénované doslova na vlastní kůži a že trénují poctivě každé ráno. Během dopoledne se tedy tváře děvčat proměnily k nepoznání. Z některých šel strach, jiné vyvolaly úsměv, ale všechny byly povedené.

Projekt Nutri-art se věnoval umění a výživě. V úvodu teoretické části vyslechli žáci přednášku o vývoji výživy v dějinách lidstva a diskutovali zejména o současných tendencích ve stravování. Přednášku doplňovala obrazová prezentace s malbami a kresbami. V praktické části se žáci nechali inspirovat slavnými portréty Rudolfa II. od vídeňského malíře Arcimbolda, který je vytvořil z dobových plodin. Potom se pokusili pomocí koláží z obrázků současných potravin a nápojů ztvárnit portrét dnešního člověka – zákazníka supermarketů.

V dílně antické architektury se šikovní malíři nejprve seznámili se starověkou kulturou a poté se v učebně výtvarné výchovy pustili do zdobení sloupů. Úkolem bylo namalovat na sloupy hlavice dórského, jónského i korintského stylu. Vznikly originální malby, které slouží nejen jako dekorace, ale i jako autentická didaktická pomůcka ve výuce dějin umění.

Projektový den přinesl velké množství zážitků a prokázal, kolik tvořivosti v sobě gymnazisté mají, když se nechají strhnout atraktivním programem.

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.