Projektové dny 2016

Projektové dny se na vltavotýnském gymnáziu staly běžným prostředkem výuky v posledních dnech školního roku. V pondělí 27. a v úterý 28. června 2016 žáci rozvíjeli formou různých aktivit nejen komunikační schopnosti, ale i všechny klíčové dovednosti.

Celkem 30 zájemců z různých ročníků poznávalo základy ruštiny. Žáci poslouchali zvuk jazyka, vyhledávali podobná slova s češtinou, zkoušeli psát některá písmena azbuky, identifikovali pohádku od A. S. Puškina a zvládli některé užitečné základní fráze.

Tradičním zájmem studentů je zařazení do nové psychologické typologie osobnosti. 18 zájemců si vyzkoušelo, kterému antickému bohovi odpovídají. Z výsledků testu se dozvěděli, která povolání jsou pro ně nejvhodnější.

Žáci primy a sekundy luštili SUDOKU. Po krátkém seznámení s historií této logické hry proběhlo poučení o pravidlech hry a také o postupu elektronického luštění na PC. Nejdříve žáci vyluštili jednu lehkou variantu této hry, následně se pokoušeli samostatně řešit další těžší úrovně v PC učebně. Vzhledem k jejich zaujetí se zdálo, že je hra velmi bavila.

V laboratoři chemie si 13 studentů vyzkoušelo přípravu různých pyrotechnických směsí na bázi střelného prachu. Velmi zajímavá byla reakce sodíku, doprovázená výrazným zvukovým efektem.

Cílem výtvarné dílny bylo navodit pohodovou atmosféru, která je pro umělcovu duši tak důležitá. Studenti si donesli občerstvení na malý raut, pustili letní hity a na velké formáty zpracovávali téma „podmořský svět“. Atmosféra opravdu zafungovala, protože hotová díla září těmi nejveselejšími barvami slunce a moře.

Na golfové akademii v Týně nad Vltavou se i přes nepřízeň počasí žáci seznamovali se základy golfu. Trénovali golfový švih na drivingu i putting na greenu. Někteří drželi golfové hole poprvé v ruce, všichni se ale zúčastnili závěrečného puttovacího turnaje. Vítězové získali golfové míčky.

V posilovací lekci sportovního programu si 15 žákyň vyzkoušelo cvičení s různým náčiním, např. kettlebell, pilates ring, overball, TRX a obruče pro hooping. Po každém cvičení bylo vždy zařazeno důkladné protažení s důrazem na držení tělasprávné dýchání a stabilizaci středu těla. Velmi zábavné bylo také cvičení se senzomotorickým padákem. Atmosféra byla skvělá a všechny účastnice si cvičení užily.

Několik studentů poznávalo okolí Týna nad Vltavou. V pondělí se vydali k soutoku Vltavy s Lužnicí, a přestože vydatně pršelo, prošli větší část naučné stezky lesem Semenec. Náročné putování zakončili v cukrárně. V úterý se za krásného slunečného počasí vydali podél Vltavy až k přehradě v Hněvkovicích. Cestou pozorovali  práce na výstavbě splavnosti řeky.

Ve fotoateliéru Gabriely Duškové v Týně se zájemci seznámili s různými způsoby focení portrétů. Užitečnou zkušeností byla krátká přednáška o roli světla, okolního prostředí a kompozice při fotografování osoby i samotné focení účastníků. Z fotoateliéru si odnesli nejen nové zážitky, ale také fotky v profi kvalitě.

Zájemci o mineralogii zamířili do Albrechtic a odtud pěšky do Údraže u Písku do lomu U Obrázku, kde hledali růženíny a další vzácné minerály pegmatitových žil jižních Čech, např. černý turmalín, křišťál, písekit atd. Některé „ kousky“ hornin a minerálů se pro žáky staly cenným úlovkem.

Skupinky studentů navštívily Muzeum voroplavby v Purkarci, kde se seznámily s historií vorařství v Jihočeském kraji.  Studenty velmi zaujal skutečný vor vystavený v areálu muzea, na němž viděli svázání klád pomocí houžví vyrobených z mladých smrčků. Jednalo se nejen o prohlídku muzea, ale také o akci, která byla kombinovaná s pěší turistikou.

Program „Nebojte se hadů“ v Zoologické zahradě Ohrada na Hluboké přilákal 17 zájemců od primy do sexty. Žáci se jednak dozvěděli hodně zajímavostí ze života těchto plazů, zároveň si mohli tři různé druhy osahat. Po přednášce následovala individuální prohlídka zoologické zahrady.

Skupina 13 studentů se vypravila na prohlídku nově rekonstruovaného klášterního komplexu v centru Českého Krumlova. Trojklášteří řádů Minoritů, Františkánů a Klarisek nabízí veřejnosti nádherně zrestaurované gotické, renesanční a barokní prostory s množstvím interaktivních expozic. Odborný výklad průvodkyně studentům detailně přiblížil život a historii středověkého kláštera i celého města. Žáci si vyzkoušeli jak práci renesančního alchymisty, písaře a malíře, tak i dobové oblečení.

Studenti měli také možnost vytvořit podrobnou turistickou trasu po městě a okolí v češtině, angličtině a němčině, dozvědět se více o lidové písni ve všech podobách, lepit papírové modely z vystřihovánek nebo navštívit Vlasové studio PH na Horním Brašově.

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.