První pomoc. Umíš? Umím, umíme!

První pomoc je důležitá při léčbě různých poranění a náhlých onemocnění, která mohou nepříznivě ovlivnit naše zdraví, nebo dokonce ohrozit život. Aby tomu tak nebylo, existují přesné rady a postupy.

Ve čtvrtek 16. 4. 2015 se v rámci tělesné výchovy konala přednáška Ireny Bromové ze záchranné služby v Týně nad Vltavou, která seznámila žákyně primy, sekundy a zájemkyně z kvarty se zásadami poskytování první pomoci, s umělým dýcháním, masáží srdce, ale také s ošetřením zraněných při dopravních nehodách (auto, cyklista, motorkář). Nedílnou součástí byla názorná komunikace svědka nehody s dispečerem záchranné služby a správné poskytnutí informací. Žákyně rovněž získaly přehled o obvazových technikách, dozvěděly se, jak znehybnit krční páteř nebo jak ošetřit zlomeninu horní i dolní končetiny a jak zajistit tepelný komfort.

Už je naplánována další přednáška, která bude speciálně věnována přípravě družstva na soutěž Mladých zdravotníků. Příprava se bude týkat praktického provedení první pomoci, ošetření specifických zranění, tj. popálenin, cizího tělesa v ráně, zranění oka, ale i komunikace s poraněným. Soutěžící se podrobně seznámí se situací při dopravní nehodě (zajištění vozidla, ošetření poraněných, zavolání záchranné služby) a budou nacvičovat týmovou spolupráci v modelové situaci.

Děkuji Ireně Bromové a budu se těšit na další spolupráci.

Mgr. Gabriela Procházková

Fotografie z přednášky

Trvalý odkaz na tento příspěvek.