Výsledky školního a okresního kola Matematické olympiády 2014/15

Školní kola všech kategorií obsahovala 6 úloh. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří správně vyřešili 4 a více příkladů.

Kategorie Z6

Počet účastníků: 24
Počet úspěšných řešitelů: 12

Do okresního kola postupují: Anna Daňková, Jan Hrůza, Barbora Rutová a Matyáš Malý.

Kategorie Z7

Počet účastníků: 11
Počet úspěšných řešitelů: 4

Do okresního kola postupují: Agáta Kneslíková, Sandra Báčková, František Kupka a Daniel Voneš.

Kategorie Z8

Počet účastníků: 5
Počet úspěšných řešitelů: 3

Do okresního kola postupují: Pavel Šindelář, Jan Vondra a Magdalena Koberová.

Kategorie Z9
Počet účastníků: 6
Počet úspěšných řešitelů: 1

Do okresního kola postupuje Michal Bříza.

Výsledky okresního kola Matematické olympiády 2014/15

Okresní kolo Matematické olympiády se pro kategorie Z6, Z7 a Z8 uskutečnilo 8. 4. 2015 v Českých Budějovicích. Soutěžící samostatně řešili 3 úlohy v průběhu 2 hodin.

Okresní kolo Matematické olympiády se pro kategorii Z9 konalo 21. 1. 2015. Soutěžící řešili samostatně 4 úlohy v průběhu 4 hodin.

Kategorie Z6

Počet účastníků 86, úspěšných řešitelů 53 (61,63 %)

Anna Daňková 40. místo
Jan Hrůza 49. místo
Barbora Rutová 54. místo
Matyáš Malý 60. místo

Kategorie Z7
Počet účastníků 56, úspěšných řešitelů 21 (37,5 %).

Agáta Kneslíková 16. místo
Sandra Báčková 22. místo

Kategorie Z8
Počet účastníků 42, úspěšných řešitelů 12 (28,5%).

Pavel Šindelář 3. místo
Jan Vondra 20. místo
Magdalena Koberová 22. místo

Kategorie Z9
Počet účastníků 23, úspěšných řešitelů 16 (69,57 %).

Michal Bříza 20. místo

Blahopřejeme a děkujeme za dobrou reprezentaci školy.

Mgr. Gabriela Procházková

Trvalý odkaz na tento příspěvek.