Školní a okresní kolo dějepisné olympiády

Výsledky školního kola dějepisné olympiády 2014/15

Kategorie: 8. a 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií

1. Adam Zatloukal, IV, 39 b.
2. Jan Syrovátka, IV, 32,5 b.
3. Simona Werbynská, IV, 31 b.

Počet účastníků: 11
Maximální počet bodů: 52

Do okresního kola dějepisné olympiády postupují Adama Zatloukal, Jan Syrovátka a Simona Werbynská.

Výsledky okresního kola dějepisné olympiády 2014/15

Okresní kolo dějepisné olympiády se uskutečnilo 19. ledna 2015. Studentka Simona Werbynská obsadila 22. místo a stala se úspěšnou řešitelkou soutěže. Jan Syrovátka se umístil na 27. místě, Adam Zatloukal na 29. místě. Okresního kola soutěže se zúčastnilo 51 žáků.

Trvalý odkaz na tento příspěvek.