Studenti septimy vltavotýnského gymnázia maturovali na ETE

Ve dnech 17. – 19. 5. 2017 se čtyři žáci septimy (Hynek Felix, Jiří Folprecht, Karel Tůma a Miroslav Kantor) zúčastnili „Jaderné maturity“, která se konala na Jaderné elektrárně Temelín. Třídenní stáž je určena technicky zaměřeným studentům středních škol z celé České republiky.

Během 3 dnů jsme si v prostorách elektrárny vyslechli řadu přednášek o energetice, fungování jaderné elektrárny, bezpečnosti a ukládání odpadu, navíc jednu odbornou přednášku vedla Ing. Dana Drábová, předsedkyně SÚJB.  Také jsme měli možnost prohlédnout si celý areál elektrárny včetně strojovny, chladicích věží a simulátoru. Na závěr Jaderné maturity jsme nabyté vědomosti uplatnili v testu, ve kterém Jiří Folprecht obsadil třetí místo.

Jaderná maturita je skvělá příležitost ke zdokonalení znalostí o jaderné fyzice a provozu jaderné elektrárny. Pro každého, kdo uvažuje o studiu fyziky a budoucí profesi v oboru jaderného inženýrství, je Jaderná maturita bezpochyby velkým přínosem.

Karel Tůma, septima

Trvalý odkaz na tento příspěvek.