Testování Čtenář ověřilo čtenářskou gramotnost žáků tercie a kvarty

Na jaře 2015 proběhlo testování čtenářské gramotnosti v rámci projektu Čtenář. Společnost Scio připravila on-line testy pro 4. až 9. ročníky základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Testování se zúčastnilo celkem 4 561 žáků z České republiky, na našem gymnáziu se zapojilo 50 žáků z tercie a kvarty.

Test Čtenář byl složen z praktických úloh a rozdělen na 3 části: získávání informací, zhodnocení textu a zpracování informací. Podle výsledku testu byli žáci zařazeni do jedné ze šesti kategorií, která odpovídala jejich dovednostem: Nečtenář, Začátečník, Průzkumník, Objevitel, Profík, Specialista. Po vyhodnocení společností SCIO získal každý žák zprávu se slovním popisem dosažené úrovně ve čtení.

Z 50 účastníků testování na naší škole se 31 žáků (62%) dostalo na úroveň Profík a 13 (26%) dosáhlo úrovně Specialista. Čtyři žáci (8%) jsou na úrovni Objevitel a pouze dva (4%) zatím Průzkumníci.

Kromě testu Čtenář vyplňovali žáci ještě dotazník ke zmapování postojů k četbě a využití volného času.

Mgr. Ivana Hošková

Trvalý odkaz na tento příspěvek.