Ukázka hasicích přístrojů na gymnáziu

Týnské gymnázium je malá škola, jednou z jejích hlavních deviz je osobní kontakt mezi žáky a učiteli a mezi učiteli a rodiči a díky tomu se mnozí rodiče snaží škole pomáhat.

V sekundě se v rámci výuky chemie učí žáci o podmínkách hoření a o způsobech hašení požáru. Proto jsme 19. 3. 2019 využili nabídky pana Viktora Jelínka, velitele směny B u Hasičského záchranného sboru ETE, který se svými kolegy Vojtěchem Dvořákem a Bc. Janem Pourem vysvětlili žákům princip fungování nejvýznamnějších hasicích přístrojů. Velmi poučná byla ukázka hašení hořícího oleje na pánvi.

Žáci viděli, že stačí mokrý hadr (utěrka) a oheň je uhašen. Také jsme viděli, jak katastrofálně to dopadne, pokud se olej hasí vodou.
Asi největším zážitkem pro žáky byla možnost vyzkoušet si hašení ručními hasicími přístroji i vysokotlakou proudnicí. Cenné je zejména to, že se pak nebudou bát hasicí přístroje použít, pokud by to bylo třeba.

Mgr. Jiří Šálený, učitel chemie

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.