Za poznáním do muzea, za zábavou do divadla

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 se žáci tercie, sexty a zájemci z kvarty zúčastnili exkurze do Prahy, jejíž součástí byla návštěva Národního muzea, prohlídka historické budovy Národního divadla a večerní divadelní představení Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ v Divadle v Dlouhé.

Dopoledne žáci strávili v nově zrekonstruované historické budově Národního muzea, při níž měli možnost navštívit Pantheon včetně ochozu – nejslavnější prostor v objektu se sochami a bustami významných osobností české vědy, historie a umění, obdivovat hlavní schodiště, které je dílem architekta Josefa Schulze, a zhlédnout 2 výstavy. Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava nabídla všechny klíčové okamžiky 20. století a zmapovala dějiny společného státu Čechů a Slováků. Výstava 2 × 100 představila 200 nejvzácnějších historických, přírodovědných a uměleckých exponátů ze sbírek Národního muzea, pocházejících nejen z Čech, ale z celého světa. Na závěr zájemci ještě vystoupali do kupole, odkud viděli panorama historického centra Prahy a Pražského hradu.

Odpolední program pokračoval prohlídkou historické budovy Národního divadla. S průvodcem si žáci prošli divadlo od suterénu až po střechu. Viděli základní kameny ze všech koutů naší vlasti, model divadla a seznámili se s výzdobou hlediště, foyerů, balkonů i slavné opony. Vrcholem prohlídky byla návštěva střechy Národního divadla v úrovni devíti Múz a trig, odkud je krásný výhled na Petřín, Vltavu a Pražský hrad.

Večer se žáci v Divadle v Dlouhé přenesli na počátek 80. let minulého století, kdy Adrian Mole dospíval a prožíval lásku k Pandoře, přátelství s pankáčem Nigelem, ale i rozpad rodiny. Atmosféru sedmdesátých a počínajících osmdesátých let doladily jak kostýmy, tak šikovně přetextované hity od kapely Sweet, Bee Gees nebo Donny Summer, které hrála živá kapela na pódiu a které zazpívali sami herci. Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ pobavil snad každého, kdo Adrianovy deníky četl. A pro ostatní to byla hudební retro inscenace, v níž není o humor a neonové barvy nouze.

Exkurze přinesla jak poznání, tak inteligentní zábavu i příjemné hudebně-pěvecké zážitky a účastníkům se líbila.

Mgr. Ivana Hošková

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek