Úspěch absolventa týnského gymnázia

V listopadu 2020 se na kanálu youtube objevil rozhovor s absolventem týnského gymnázia Jiřím Koubkem.

Inženýr Jiří Koubek, PhD. pochází z Kaliště u Temelína, v letech 1997- 2005 studoval na týnském gymnáziu. Byl velmi aktivní při výuce, účastnil se mnoha předmětových olympiád, v prospěchu patřil k premiantům. Jeho zájem o přírodní vědy ho po maturitě zavedl ke studiu na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Zde úspěšně vystudoval obor Obecná a aplikovaná biochemie a získal titul inženýr. Jeho diplomová práce byla natolik kvalitní, že za ni obdržel Cenu Josefa Hlávky. Po studiu na VŠCHT se dostal na doktorský program na Tchajwanu v rámci speciálního stipendia pod kanceláří prezidenta Tchajwanu, kde řešil v rámci své práce sbalování proteinů během translace.

Po osmi letech se vrátil zpět do Evropy, konkrétně na univerzitu v Heidelbergu, kde pokračoval jako postdoktorand na Ústavu molekulární biologie. Zde je 2 roky a může se potkávat s naším dalším absolventem RNDr. Petrem Chlandou, PhD., přičemž shodou okolností oba ve své práci využívají kryoelektronovou mikroskopii.

Vrcholem práce Jiřího Koubka bylo studium na prestižní univerzitě v Yale (USA), kde bádal na regulaci translace v kvasinkách.

Na příkladu Jiřího Koubka je dobře vidět, jaké možnosti dnes mají pilní a pracovití mladí lidé a také to, že nezáleží, zda tento člověk vyrostl ve velkoměstě nebo na venkově.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Trvalý odkaz na tento příspěvek.