Výsledky 38. ročníku Pythagoriády

2015-matem-olymp-okr-koloPythagoriáda je matematická soutěž pro žáky 5. až 8. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Každé zadání sestává z patnácti příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Při této soutěži se nepoužívají ani tabulky, ani kalkulačky.

Školní kolo

Školního kola se zúčastnili žáci primy, sekundy a tercie, kteří řešili 12 – 15 úloh různé obtížnosti. Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo správně vyřešil 9 a více příkladů. Celkem bylo 26 úspěšných řešitelů. Do okresního kola postoupilo 14 žáků ze sekundy a 1 žákyně z tercie.

Okresní kolo

Okresní kolo se konalo 13. 5. 2015 v Českých Budějovicích a z naší školy se zúčastnilo 5 žáků. V kategorii Z7 dosáhl nejlepšího výsledku Tomáš Kobera ze sekundy, který vyřešil 10 úloh, a obsadil 12. místo.

Všem blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Trvalý odkaz na tento příspěvek.