Za krásami přírody do hlubin země

Ve dnech 14. – 16. 6. 2017 se žáci kvinty účastnili školní exkurze do Moravského krasu. Hlavní náplní akce byla návštěva krasových jeskyní a poznávání tamních přírodních krás.

První den jsme se sešli na vlakovém nádraží ve Veselí nad Lužnicí, odkud jsme odjeli vlakem přes Brno až do Blanska. Tady jsme delší přestávku využili k návštěvě místního zámku, ve kterém jsme se dozvěděli nejen zajímavosti o historii samotné stavby a Moravského krasu, ale také o hlavním zdroji obživy místních obyvatel – odlévání litiny. Po návštěvě zámku už naše kroky směřovaly zpět k nádraží, odkud nás autobus dopravil na místo určení – do obce Ostrov u Macochy, která se nachází v bezprostřední blízkosti jeskyní. Naším dočasným domovem se stala místní ubytovna v prostorách kulturního domu. Na přilehlém fotbalovém hřišti jsme pak relaxovali při různých sportovních a herních aktivitách.

Druhý den časně ráno jsme vyrazili k jeskynnímu komplexu Punkevní jeskyně. Součástí prohlídky byla také projížďka lodí v zatopeném jeskynním systému. Poté jsme se vydali k Domu přírody Moravského krasu. Zde jsme se seznámili s geologickou historií regionu a také místní faunou a florou. Návštěva byla završena krátkým dokumentem na toto téma. Následoval rychlý přesun ke Kateřinské jeskyni, kde nás čekala poslední prohlídka dne. Tady jsme si mohli sáhnout na stalagmit, který je opředen legendou, že když si budete něco přát a dotknete se ho dvěma prsty levé ruky, vaše přání se vám splní. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili na vyhlídkových můstcích nad propastí Macocha.

Poslední den exkurze jsme měli v plánu navštívit nedalekou atrakci „Propadání Bílé vody“ a zříceninu hradu Holštejn. Počasí nám však bohužel náš program překazilo. V Brně jsme si tedy alespoň prošli centrum města a vyslechli si krátké povídání o Divadle Husa na provázku.

Naučnou expedici stejně jako dobrodružnou cestu veřejnou dopravou jsme si opravdu užili.

Petr Macháček, Markéta Vilímková, Jan Vondra, kvinta

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.