Zájem o studium medicíny u týnských gymnazistů neustává

Už několik let se Česká republika potýká s nedostatkem lékařů. I v Týně několik let hledáme lékaře některých oborů. Je proto potěšující, že se z našeho malého gymnázia pravidelně hlásí maturanti ke studiu na lékařských fakultách. S našimi absolventy se občané Týna mohou setkat nejen na místní poliklinice, ale i v nemocnicích v Českých Budějovicích, Táboře, Písku a ve Strakonicích.

Jednou z možných příčin zájmu o studium lékařství týnských gymnazistů jsou i pravidelné návštěvy budoucích i současných lékařů, kteří svým mladším následovníkům sdělují své osobní zážitky ze studia. Vzhledem k tomu, že několik letošních maturantů chce studovat medicínu a v únoru se podávají přihlášky na vysoké školy, využili jsme nabídky loňského absolventa našeho gymnázia Tadeáše Dudka, který si připravil přednášku pro své vrstevníky.

Tadeáš Dudek díky své dlouholeté poctivé přípravě zvládl přijímací zkoušky a úspěšně splnil podmínky studia 1.semestru Lékařské fakulty v Plzni. Žákům oktávy, septimy a kvinty sdělil 6. února své zkušenosti jak z přijímacího řízení na různé lékařské fakulty, tak i z vlastního studia.

Lze si jen přát, aby se letošním maturantům po zvládnutí maturitních zkoušek podařilo dostat na vysněnou lékařskou fakultu a aby po úspěšném studiu mohli v souladu se zakládací listinou Karlovy univerzity využít své získané znalosti a dovednosti pro občany Týna a okolí.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

20240206-121811

Obrázek 1 z 1

Trvalý odkaz na tento příspěvek.